Sortland Havn KF, Havnegata 7, 8400 Sortland. Tlf: 75 57 71 00

Regional havn sentralt plassert

Sortland havn er ei regional havn sentralt plassert i Vesterålen og Nord-Norge. Sortland havn er en moderne trafikk,fiskeri, stykkgods, og industrihavn. Havna er EU-godkjent som kontrollhavn for fangst fra tredje land og er godt etablert som transitt- og eksporthavn for fisk og fiskeprodukter.

Les mer

Passasjer- og trafikkhavn

Sortland havn er en moderne trafikkhavn med terminalfunksjoner som utgjør et effektivt bindeledd mellom sjø og land. Ved terminalen er det daglig 2 anløp av hurtigruten på nord og sør. Terminalen ivaretar passasjerer ved avgang og ankomst av hurtigruten og cruisebåter, i tillegg anløpes den av buss og taxi etter ruter og behov

Les mer

Vesterålen Cruise Port

THE WORLD`S MOST BEAUTIFUL ISLAND KINGDOM Vesterålen is the archipelago north of Lofoten, now introducing herself as a new cruise destination. The group of Vesterålen comprises Andøy, Hadseløy, the western portion of Hinnøy and the northern portion of Austvågøy – with a combined area of 3268 square kilometres.

Les mer

Containerhavn i vekst

Sortland havn er ei regional havn sentralt plassert i Vesterålen og Nord-Norge. Sortland havn er en moderne trafikk,fiskeri, stykkgods, og industrihavn. Havna er EU-godkjent som kontrollhavn for fangst fra tredje land og er godt etablert som transitt- og eksporthavn for fisk og fiskeprodukter. Vi har en egen containerhavn med direkte rute til Europa eller Nord Amerika.

Sortland havn - Et viktig knutepunkt i regionen

Dagens aktivitet!

M/S Hav Streym inne for lasting av ca 1500 tonn skrapjern fra Reno Vest. Tråleren Martha Arendzee losser fisk til Eimskip. Kystverkets beredskapsfartøy og sørgående hurtigrute til kai i dag.

Les mer

Stor aktivitet på kaia mot helga og neste uke

Det går mot helg med stor aktivitet på kaia de nærmeste dagene. Vi har M/S Rignator nord på kaia og tråleren Gadus Njord inne for lossing. Kystverkets beredskapsfartøy M/S Strilborg ligger til kai og vi venter M/TR Proekt inn for lossing ved Eimskip Norway AS.

Les mer

M/TR ALFERAS (TRÅLER)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 22/03-2017 Kl. 08:00

Avgang: 24/03-2017 Kl. 21:00

M/S STRILBORG (AHTS (Kystverkets slepeberedskap))
TERMINALKAI - T4

Ankomst: 23/03-2017 Kl. 08:00

Avgang: 03/04-2017 Kl. 07:00

M/TR CHIKACHEVA (TRÅLER)
TERMINALKAI - T2

Ankomst: 23/03-2017 Kl. 00:00

Avgang: 24/03-2017 Kl. 16:00

M/S FINNMARKEN (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 24/03-2017 Kl. 12:30

Avgang: 24/03-2017 Kl. 13:00

M/S STEINAR HALTBAKK (TANKBÅT)
TERMINALKAI - T2

Ankomst: 24/03-2017 Kl. 01:00

Avgang: 24/03-2017 Kl. 12:30

M/S POLARLYS (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 25/03-2017 Kl. 12:30

Avgang: 25/03-2017 Kl. 13:00

M/S TROLLFJORD (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 25/03-2017 Kl. 02:30

Avgang: 25/03-2017 Kl. 03:00

M/S KONG HARALD (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 26/03-2017 Kl. 02:30

Avgang: 26/03-2017 Kl. 03:00

M/S VESTERÅLEN (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 26/03-2017 Kl. 12:30

Avgang: 26/03-2017 Kl. 13:00

M/S RICHARD WITH (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 27/03-2017 Kl. 12:30

Avgang: 27/03-2017 Kl. 13:00

M/S LOFOTEN (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 27/03-2017 Kl. 02:30

Avgang: 27/03-2017 Kl. 03:00

M/S SPITSBERGEN (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 28/03-2017 Kl. 02:30

Avgang: 28/03-2017 Kl. 03:00

M/S NORDNORGE (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 28/03-2017 Kl. 12:30

Avgang: 28/03-2017 Kl. 13:00

M/S TROLLFJORD (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 29/03-2017 Kl. 12:30

Avgang: 29/03-2017 Kl. 13:00

M/S NORDLYS (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 29/03-2017 Kl. 02:30

Avgang: 29/03-2017 Kl. 03:00

M/S SPITSBERGEN (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 01/04-2017 Kl. 12:30

Avgang: 01/04-2017 Kl. 13:00

M/S POLARLYS (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 01/04-2017 Kl. 02:30

Avgang: 01/04-2017 Kl. 03:00

M/S VESTERÅLEN (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 02/04-2017 Kl. 02:30

Avgang: 02/04-2017 Kl. 03:00

M/S GANN (PASSASJERSKIP)
SENTRUMSKAI - NORD

Ankomst: 27/06-2017 Kl. 17:00

Avgang: 27/06-2017 Kl. 23:00

Nettløsning av Promo Norge