Sortland Havn KF, Havnegata 7, 8400 Sortland. Tlf: 75 57 71 00

Regional havn sentralt plassert

Sortland havn er ei regional havn sentralt plassert i Vesterålen og Nord-Norge. Sortland havn er en moderne trafikk,fiskeri, stykkgods, og industrihavn. Havna er EU-godkjent som kontrollhavn for fangst fra tredje land og er godt etablert som transitt- og eksporthavn for fisk og fiskeprodukter.

Les mer

Passasjer- og trafikkhavn

Sortland havn er en moderne trafikkhavn med terminalfunksjoner som utgjør et effektivt bindeledd mellom sjø og land. Ved terminalen er det daglig 2 anløp av hurtigruten på nord og sør. Terminalen ivaretar passasjerer ved avgang og ankomst av hurtigruten og cruisebåter, i tillegg anløpes den av buss og taxi etter ruter og behov

Les mer

Vesterålen Cruise Port

THE WORLD`S MOST BEAUTIFUL ISLAND KINGDOM Vesterålen is the archipelago north of Lofoten, now introducing herself as a new cruise destination. The group of Vesterålen comprises Andøy, Hadseløy, the western portion of Hinnøy and the northern portion of Austvågøy – with a combined area of 3268 square kilometres.

Les mer

Containerhavn i vekst

Sortland havn er ei regional havn sentralt plassert i Vesterålen og Nord-Norge. Sortland havn er en moderne trafikk,fiskeri, stykkgods, og industrihavn. Havna er EU-godkjent som kontrollhavn for fangst fra tredje land og er godt etablert som transitt- og eksporthavn for fisk og fiskeprodukter. Vi har en egen containerhavn med direkte rute til Europa eller Nord Amerika.

Sortland havn - Et viktig knutepunkt i regionen

Bryter med tradisjonelt fiske-satser på snegler

Arctic Harvest i Lofoten vidreforedler kongesnegler som bl.a er fisket i Vesterålen. Det er båtene M/K Arvid Giske og Cecilie Iren som fisker snegler utenfor Vesterålen. De har levert fangster ved Ellingsenkaia på Sortland siden i slutten av juni, og sneglene blir videre fraktet med bil til mottaket i Lofoten.

Les mer

Første lossing på ny anlegget på Holmen

Det er første gang at en av Prestfjord-båtene losser ved sitt eget anlegg på Holmen. Vesterålen Losseservice sto for lossinga av FT Holmøy som hadde med seg 770 tonn fisk. Det nye fryselageret rommer 3000 tonn og skal være stort nok til å ta imot fisk fra rederiets tre båter Les mer på blv.no

Les mer

M/S NORDKAPP (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 28/09-2016 Kl. 12:30

Avgang: 28/09-2016 Kl. 13:00

M/S FINNMARKEN (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 29/09-2016 Kl. 12:30

Avgang: 29/09-2016 Kl. 13:00

M/S NORDNORGE (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 29/09-2016 Kl. 02:30

Avgang: 29/09-2016 Kl. 03:00

M/S POLARLYS (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 30/09-2016 Kl. 12:30

Avgang: 30/09-2016 Kl. 13:00

M/S TROLLFJORD (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 30/09-2016 Kl. 02:30

Avgang: 30/09-2016 Kl. 03:00

M/S KONG HARALD (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 01/10-2016 Kl. 02:30

Avgang: 01/10-2016 Kl. 03:00

M/S VESTERÅLEN (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 01/10-2016 Kl. 12:30

Avgang: 01/10-2016 Kl. 13:00

M/S RICHARD WITH (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 02/10-2016 Kl. 12:30

Avgang: 02/10-2016 Kl. 13:00

M/S LOFOTEN (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 02/10-2016 Kl. 02:30

Avgang: 02/10-2016 Kl. 03:00

M/S NORDNORGE (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 03/10-2016 Kl. 12:30

Avgang: 03/10-2016 Kl. 13:00

M/S SPITSBERGEN (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 03/10-2016 Kl. 02:30

Avgang: 03/10-2016 Kl. 03:00

M/S NORDLYS (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 04/10-2016 Kl. 02:30

Avgang: 04/10-2016 Kl. 03:00

M/S TROLLFJORD (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 04/10-2016 Kl. 12:30

Avgang: 04/10-2016 Kl. 13:00

M/S NORDKAPP (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 05/10-2016 Kl. 02:30

Avgang: 05/10-2016 Kl. 03:00

M/S LOFOTEN (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 06/10-2016 Kl. 12:30

Avgang: 06/10-2016 Kl. 13:00

M/S FINNMARKEN (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 06/10-2016 Kl. 02:30

Avgang: 06/10-2016 Kl. 03:00

M/S POLARLYS (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 07/10-2016 Kl. 02:30

Avgang: 07/10-2016 Kl. 03:00

M/S SPITSBERGEN (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 07/10-2016 Kl. 12:30

Avgang: 07/10-2016 Kl. 13:00

M/S VESTERÅLEN (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 08/10-2016 Kl. 02:30

Avgang: 08/10-2016 Kl. 03:00

M/S NORDLYS (PASSASJERSKIP)
TERMINALKAI - T5

Ankomst: 08/10-2016 Kl. 12:30

Avgang: 08/10-2016 Kl. 13:00

Nettløsning av Promo Norge