Sortland Havn KF, Havnegata 7, 8400 Sortland. Tlf: 75 57 71 00

Rune Werner Monrad

Havnesjef

Einar Glad Hansen

Driftssjef

Heidi O. Svendsen

Trafikkinspektør

Grete Johansen

Sekretær

Nettløsning av Promo Norge