Sortland Havn KF, Havnegata 7, 8400 Sortland. Tlf: 75 57 71 00

Sigerfjorden


Sigerfjord Båtforening

Småbåthavn og gjestehavn med 2 gjesteplasser

Kontaktperson:

Ronn Henry Åsberg – Mob: 97 09 46 00

 

Kjerringnes Båtforening

Småbåthavn

Kontaktperson:

Per Erik Krey – Mob: 92 43 96 91

Nettløsning av Promo Norge