Sortland Havn KF, Havnegata 7, 8400 Sortland. Tlf: 75 57 71 00

Sortland Småbåthavn (Sørhavna)

071  070
Sørhavna

Innseiling rett sør for Natmålsøra lykt, 2 km sør for brua over Sortlandsundet.
5-7 gjesteplasser.

Helårshavn, god beskyttelse mot alle vindretninger.
Flytebrygge fortøyd med landfeste og moringer.

Max Dypgående : 2 meter på full fjære.

5 minutter spasertur til matvareforretning, 15-20 min til sentrum.

Kontaktperson: Frank Eirik Olsen
Telefon: 91 59 70 51

Nettløsning av Promo Norge