Sortland Havn KF, Havnegata 7, 8400 Sortland. Tlf: 75 57 71 00

Tjønnvollen – Kleiva

Tjønnvollen Småbåtforening

Tjønnvollen småbåthavn Kleiva 
Tjønnvollen

32 faste plasser og gjestebrygge
med gode muligheter for weekendbesøk
Tilgang til vann og strøm.

Kontaktperson: Tor Ottesen
Telefon: 76 12 62 14 Mobil: 95 96 20 79

 Kleiva Småbåthavn

077  078

 

Småbåthavn med gjestebrygge

Kontaktperson Viggo Henriksen

Telefon: 41 60 87 64

Nettløsning av Promo Norge