Sortland Havn KF, Havnegata 7, 8400 Sortland. Tlf: 75 57 71 00

Skipstrafikk AIS

Her er en online marin karttjeneste fra Marinetrafic.com som viser båttrafikken i og rundt Sortland havn. Dette er en ekstern tjeneste som av og til kan være opptatt eller nede.


Nettløsning av Promo Norge