Sortland Havn KF, Havnegata 7, 8400 Sortland. Tlf: 75 57 71 00

Passasjer/trafikkhavn

Sortland havn ligger i hjertet av øyriket Vesterålen, det naturlige sentrum av regionen, og er et viktig knutepunkt i landverts transport og kommunikasjon og har i tillegg nærhet til Norges mest trafikkerte kortbaneflyplass og kun 1 time og 45 minutter til storflyplass.

Sortland havn er en moderne trafikkhavn med terminalfunksjoner som utgjør et effektivt bindeledd mellom sjø og land. Ved terminalen er det daglig 2 anløp av hurtigruten på nord og sør.

Terminalen ivaretar passasjerer ved avgang og ankomst av hurtigruten og cruisebåter, i tillegg anløpes den av buss og taxi etter ruter og behov. dere finner mer info rundt buss her: Boreal Transport

For bestilling av drosje eller handicapbil klikk for info her : Sortland taxi 

Vi håper dere får en flott opphold i regionen!

Nettløsning av Promo Norge