Sortland Havn KF, Havnegata 7, 8400 Sortland. Tlf: 75 57 71 00

Småbåthavn

Innenfor Sortland kommunes havnedistrikt finnes flere småbåthavner med egne gjesteplasser.

Sortland by
I Sortland sentrum finnes Torghuken med 4-6 gjesteplasser (bildet under er fra Torghuken)

Se foreøvrig navigasjonspunktet i toppmenyen under Gjestehavner – der finner dere ytterligere opplysninger om våre tilknyttede småbåthavner, gjesteplasser og kontaktpersoner.

Nettløsning av Promo Norge