Sortland Havn KF, Havnegata 7, 8400 Sortland. Tlf: 75 57 71 00

Fiskeri/lossehavn

Sortland Havn ligger sentralt plassert i Vesterålen noen timers gange fra fiskefeltene i Norskehavet og Barentshavet. Havna er godt skjermet, er isfri, og har moderne lagre og fryseanlegg med en samlet frysekapasitet på ca. 5000 tonn.

Nettløsning av Promo Norge